Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

vedoucí centra, profesor, vědecký pracovník

Kontakt

drbohlav@natur.cuni.cz

tel.: (+420) 221 95 1387

 

 

 

Odborné zaměření

 • sociální geografie, geografie obyvatelstva, behaviorální geografie.
 • V užším vymezení zejména struktury, podmíněnost, dynamika, statistika, „politika a praxe“, ale i širší konceptuální zarámování mobility – především mezinárodních a vnitřních migračních pohybů v evropském kontextu se zvláštním zřetelem na Českou republiku; problematika integrace cizinců do majoritních společností cílových zemí; regionální a sídelní preference obyvatelstva a další subtémata relevantní behaviorálnímu přístupu (např. časoprostorové snímky pohybu obyvatelstva).

Výuka

 • Mezinárodní migrace
 • Ekologie člověka
 • Sociální geografie
 • Teoretická geografie

Členství v odborných institucích

 • člen Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK v Praze (od 2006)
 • člen Malé vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK v Praze (od 1998)
 • člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (od 2006)
 • člen Vědecké rady Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (od 2006)
 • předseda oborové rady doktorského studijního programu „sociální geografie a regionální rozvoj“ na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (od 2005)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu „sociologie“ na Fakultě sociálních věd UK v Praze (od 2008)
 • člen Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (od 2004)
 • člen "Board of Directors", reprezentující tým GEOMIGRACE v síti IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion)
 • člen IGU Commission „Global Change and Human Mobility (GLOBILITY)“ (od 2004)
 • člen odborné skupiny: “Group of experts within Central and Eastern European Network on Migration Research (CEENOM)” pod záštitou UNESCO (program MOST) (od 1998)
 • člen redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review (od 2006)
 • člen redakční rady časopisu Geografie – Sborník České geografické společnosti (zástupce šéfredaktora) (od 2006)
 • člen ČGS, MČSS, ČDS
 • člen Association of American Geographers
 • pozice tzv. „adjunct faculty“ - Department of Geography and Urban Analysis, College of Natural and Social Sciences, California State University, Los Angeles (od 2000)
 • hlavní koordinátor (společně s doc. Bičíkem a dr. Kopačkou) tzv. Amerického semestru každoročně organizovaného na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pro studenty Dartmouth College (od 1994)
 • Recenzní posudky pro impaktované (zejména Sociologický časopis, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Urban Studies) a další časopisy (např. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Geografický časopis atd.)

Projekty
Nositel projektu

 • 2013 - 2014 Projekt "Evaluating Labor Market Integration Policies in the Czech Republic", financován EU DG for Employment, Social Affairs, and Inclusion. Koordinace: Migration Policy Institute a International Labour Organization.
 • 2010 – 2012 Projekt GA ČR “Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)”, č. P404/10/0581, hlavní řešitel D. Drbohlav
 • 2007 – 2010 Projekt PROMINSTAT „Promoting Comparative Quantitative Research in the Field of Migration and Integration in Europe (CIT5-CT-2006-028972; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D. Drbohlav 
 • 2007 – 2009 Projekt IDEA „Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union“ (CIS-CT-2006-044446; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D.Drbohlav
 • 2007 – 2009 Projekt GA ČR, Eurocores – ECRP, „Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case“, č. CPR/06/E001, hlavní řešitelé D. Drbohlav a D. Dzúrová
 • 2007 – 2009 Projekt „CLANDESTINO: Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and Trends Across Europe“. Financován Evropskou komisí v rámci 6.RP, tematická priorita 8.1 („Policy-related Research, Scientific Support for Policies“). Odpovědní řešitelé za ČR D.Drbohlav a L.Medová
 • 2005 – 2008 Projekt MPSV ČR, „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů  v Česku v širším evropském kontextu“ financovaného, č. 1J/PR/03327, hlavní řešitel D. Drbohlav
 • 2008 Projekt „Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy, European Commission-DG Employment, Social Affairs Opportunities, realizováno ÖSB Consulting GmbH - Víděň, D.Drbohlav participace v roli experta za ČR
 • 2004 – 2005 Projekt EK „Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries“ – zaštítěno EK a organizováno International Organization for Migration (IOM)  ve Vídni, hlavní řešitel za ČR D. Drbohlav 
 • 2003 – 2004 Integrace cizinců v ČR, studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. Grantový projekt  IOM Praha a MPSV ČR, hlavní řešitelé D. Drbohlav a P. Ezzeddine-Lukšíková

Spolupráce na projektu

 • 2013-2015 "IMAGINATION Project: Urban Implications and Local Governance of CEE Migration", financováno: Dutch Science Foundation/JPI UrbanEurope, koordinováno: Erasmus University Rotterdam
 • 2014-2015 "Managing migration through global partnership: a Georgia case study", financováno: Hong Kong Baptist University Faculty Research Grant, koordinováno, Hong Kong Baptist University.
 • 2013-2014 Projekt „Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries - on the eastern edges of the Schengen area“, financováno: International Visegrád Fund, koordinováno: Geographical Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapešť.
 • 2013-2014 Projekt "Forecasting Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: Impact of Visa Abolition", financováno: International Visegrad Fund, koordinátor: Centre for Eastern Studies, Varšava.
 • 2008 Projekt „Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy, European Commission-DG Employment, Social Affairs Opportunities, realizováno ÖSB Consulting GmbH - Víděň, D.Drbohlav participace v roli experta za ČR
 • 2006 – 2008 Projekt MPSV ČR „Riziko  možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí“, č. 13 019/04 – DP2, hlavní řešitelka J. Vavrečková
 • 2005 – 2007 Projekt MMR ČR „Segregace v ČR – stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“, č. WA–014–05–Z01, hlavní řešitel L.Sýkora
 • 2005 – 2011 Výzkumný záměr MŠ MT ČR „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, č. MSM 0021620831 
 • 2002 – 2004 Forschunggesellschaft fur Wohnen, Bauen und Plannen GmbH Vienna. Grantový projekt The City of Vienna, hlavní řešitel za ČR L. Sýkora

Publikace (výběr)

Původní práce v odborných časopisec

 • DZÚROVÁ, D., WINKLER, P., DRBOHLAV, D. (2014): Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness. International Journal of Invironmental Research and Public Health, 11, pp. 7144-7153. doi:10.3390/ijerph110707144.
 • DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P., DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, Vol. 47, No. 1, pp. 207-238.
 • GÄRTNER, M., DRBOHLAV, D. (2012):  Acculturation of expatriate executive managers in Czechia. Geografie, Vol. 117, No. 4, pp. 349-370.
 • GÄRTNER, M., DRBOHLAV, D. (2012): Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“). Český lid - etnologický časopis, Vol. 99, No. 4, pp. 385-406.
 • MEDOVÁ, L., DRBOHLAV., D. (2012): Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 104, No. 1, pp. 75–89.
 • STOJANOV, R., STRIELKOWSKI, W., DRBOHLAV, D. (2011): Pracovní migrace a remitence: současné trendy v době ekonomické krize. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 375-400.
 • DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 401-421.
 • DRBOHLAV D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ L., ČERMÁK Z., ČERMÁKOVÁ D., JANSKÁ E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien.
 • DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2009): Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants´ Behaviour). Europe-Asia Studies, Vol. 61, No. 1, pp. 141-156.
 • DRBOHLAV, D. (2009): Les migrations internationales en République tcheque: aspects démographiques et économiques. Revue d´études comparatives East-Ouest, Vol. 40, No. 1, pp. 145-173.
 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2008): Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 44, No. 4, pp. 653- 682.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., MEDOVÁ, L. (2008): Immigrants´ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi-Approach Study), Transfer - The European Review of Labour and Research, Vol. 14, No. 4, pp. 639-652.
 • DRBOHLAV, D., UHEREK, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 125-141.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERNÍK, J. (2007): Integrace cizinců, žáků základních a středních škol, do české společnosti: Příklad Prahy. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 161-184.
 • MAREŠOVÁ, J., DRBOHLAV, D. (2007): Fenomén pendlerství – z Chebska do Bavorska a zpět (stav a podmíněnosti). Demografie, Vol. 49, No. 2, str. 96-107.
 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2007): Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky. Demografie, Vol. 49, No. 3, pp. 170-181.
 • HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: Under Pressures of Globalization and Post-Totalitarian Transformation. Country Report. Social and Cultural Geography, Vol. 8, June 2007, No. 3, pp. 475-493.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): "Where Are They Going?" Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, Vol. 45, No. 2, pp. 1-25.
 • URCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T., VAŇO, B. (2007): Kompenzačná migrácia v Česku a na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum, Vol. 3, No. 3, pp. 38-43.
 • DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E, ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Prostorové koncentrace imigrantů – příklad Vietnamců v Chebu a Ukrajinců v Praze – Holešovicích. Obec a finance, Vol. 12, No. 5, pp. 56-57.
 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2005): Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Vol. 40, No. 1-2, pp. 47-67.
 • DRBOHLAV. D., ČERMÁK, Z. (2005): Population Migration and Mobility in the Current Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Vol 37, pp. 11-26.
 • DRBOHLAV, D. (2005): The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership. Migration Information Source, August 2005.
 • LACHMANOVÁ, L. – DRBOHLAV, D. (2004): The Probable Future Development of European East-West Migration (Delphi Method Revived). European Spatial Research and Policy, Vol. 11, No. 1, pp. 135-155.

Monografie (včetně editorství)

 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?  Praha, Slon, 207 p.
 • DRBOHLAV, D.; MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L.; JANSKÁ, E.; DZÚROVÁ, D.; ČERMÁKOVÁ, D.; ČERMÁK, Z. (2009):. Irregular economic activities of migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, International labour office – Geneva, 77 p.
 • DRBOHLAV, D. (ed.) (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 312 p.
 • VAVREČKOVÁ, J., BAŠTÝŘ, I., MICHALIČKA, L., DRBOHLAV, D., MUSIL, J. (2008): Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. Závěrečná zpráva projektu 13 019/04 DP2. Praha, VÚPSV, v.v.i.
 • DRBOHLAV, D. (2004): Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The Times They Are A-Changin”. (European Commission Project: “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria). Vienna, International Organization for Migration (IOM).
 • DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (eds.) (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc

Kapitoly v knihách, příspěvky v monografiích

 • ŠNAJDR, D., DRBOHLAV, D. (2016): “Young and Small” Thai Immigration into Czechia: Wives of Czechs Versus Migrant Workers. In: Global Change and Human Mobility. Domínguez-Mujica, J. (ed.). Springer, pp. 141-164.
 • DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (2014): The Probable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad countries and the European Union – The Delphi method (The Search for „Subjective Objectivity“). In: Forecasting Migration between The EU, V4 and Eastern Europe; Impact of Visa Abolition. Jaroszewicz, M., Lesinska, M. (eds). Warsaw, Centre for Eastern Studies, pp. 20-53.
 • DRBOHLAV, D., VALENTA, O. (2014): Czechia: the main immigration country in the V4. In: Eröss, A., Karácsonyi, D. (eds.): Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAC RCAES Geographical Institute, Budapest, s. 41-71.
 • DRBOHLAV, D., LESINSKA, M. (2014): The Migration Nexus of Visegrad and Eastern Partner Countries: Concluding Remarks and Political Guidelines. In: Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners. Erőss, A., Karácsonyi, D. (eds.). Budapest, HAS RCAES Geographical Institute, pp. 225-233.
 • DRBOHLAV, D. (2008): K některým aspektům nelegální migrace a neoprávněných ekonomických aktivit migrantů. In: Polanská, J., Kadlecová, M. (eds.): Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. Praha, Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Poradna pro uprchlíky, pp. 8 - 12.
 • JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D.: (2008): The Czech Republic. In: Hönekopp, E., Mattila, H. Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Budapešť, International Organization for Migration, pp. 35-72.
 • JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D. (2008): Migration Policy in the Czech Republic after 1990. In: Medunarodna konferencija „Useljenička politika u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva. Zagreb, Hrvatska gospodarska komora 2008, pp. 35 – 45.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2008): Hlavní zjištění empirického šetření postojů českých doktorandů k pracovní migraci do zahraničí. In: Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti, Vavrečková a kol., Praha, VÚPSV, pp. 36-39.
 • VAVREČKOVÁ, J., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2008): Potenciální zahraniční migrace u studujících doktorandů pražských vysokých škol. In: Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti, Vavrečková a kol., Praha, VÚPSV, pp. 68-79.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L.: (2008) Irregular Activities of Migrants in the Czech Republic: a Delphi Study about Adaptations in a Globalising Ekonomy. In: Evolution of Geographical Systéme and Risk Processes in the Global Context. Dostál, P. (ed)., Prague, Charles niversity in Prague, Fakulty of Science, P3K, pp. 129- 156.
 • DRBOHLAV, D. (2008): Upravlinja trudovoju migracieju: mri ta reálnosť (na prikladi Respubliki Čechija). In: Mižnarodna migracija ta rozvitok Ukrajini v konteksti evropejskoj integraciji. (Recenzovaný sborník materiálů z konference 16.10.2007 v Kyjevě). Kyjev, Ukrajinský národní institut mezinárodní bezpečnosti 2008, 212-226 (v ukrajinštině).  
 • DRBOHLAV, D. (2006): International Migration Patterns in the New EU Member States. In: The New Generations of Europeans. Lutz, W., Richter, R., Wilson, Ch. (eds.). London, Earthscan, pp. 223-247.
 • DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005):  Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, Vienna, International Organization for Migration (IOM), pp. 51-99.
 • DRBOHLAV, D., HORÁKOVÁ, M., JANSKÁ, E. (2005): The Czech Republic. In: Current Immigration Debates in Europe; A Publication of the European Migration Dialogue. Niessen J., Schibel, Y., Thompson, C. (eds.). Brussels, Migration Policy Group, pp. 65-94.
 • DRBOHLAV, D. (2005): Integrace imigrantů bez obcí? – Dům stavěný na písku. In: Prevence prostorové segregace. Sýkora, L., Temelová, J. (eds.). Praha, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pp. 55 – 59. (na CD nosiči).
 • DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (2004): Frontiers of Czech Geography. In: DRBOHLAV, D. – KALVODA, J. – VOŽENÍLEK, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004, pp.  413-421.
 • YING, K., DRBOHLAV, D. (2004): Gender Differences in Migration Experience of Elderly, Post-Soviet Immigrant Couples in West Hollywood, California. In: DRBOHLAV, D. – KALVODA, J. – VOŽENÍLEK, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004, pp. 329-347.
 • DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2004): Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: Mutual Similarities and Differences. In: GÓRNY, A. – RUSPINI, P. (eds.): Migration in the New Europe, East-West Revisited, London, Palgrave – Macmillan 2004, pp. 49-64.
 • DRBOHLAV, D. (2004): Paradoxy a mezinárodní migrace. In: Integrace cizinců v Evropě, Sborník z mezinárodní konference, 27.-28.11, Praha. Praha, Slovo 21, str. 48-49 (česká verze)/54-55 (anglická verze).

 Výzkumné zprávy

 • DRBOHLAV, D. (2008): The Assistance System of Employment of Ukrainians in the Czech Republic. Discussion Paper. Hodnotící zpráva připravená pro program “Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy“ (zadavatel: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities), organizováno ÖSB Consulting (Rakousko) ve spolupráci s Institute for Employment Studies (Velká Británie) a BICEPS (Lotyšsko). Final Report. Mutual Learning Program of the European Employment Strategy in cooperation with the Ministry of Labour and Social Affairs, pp. 37-52.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L (2008): The Czech Republic.  Závěrečná výzkumná zpráva projektu „Clandestino“ koordinovaném „Hellenic Foundation of European and Foreign Policy (ELIAMEP) v Aténách (v rámci 6. RP EK).
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L (2008): The Czech Republic. Country Report on national data collection systems and practices. Výzkumná zpráva v rámci projektu PROMINSTAT (6. RP EK), koordinovaného ICMPD ve Vídni.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L. (2008): The Czech Republic. Country report prepared for the research project CLANDESTINO Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data and Trend Across Europe. 
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L. (2008a): Country Reports on National Data Collection Systems and Practices - the Czech Republic. PROMINSTAT report.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): Postoje k zahraniční migraci studujících doktorandů na pražských vysokých školách (Výsledky dotazníkového šetření). Výzkumná zpráva pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze. PLUS WORKING PAPER VÚPSV
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): Postoje k zahraniční migraci studujících doktorandů na pražských vysokých školách (Výsledky dotazníkového šetření). Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (Working Paper).
 • BURCIN, B., ČERMÁK, Z., DRBOHLAV, D., HAMPL, M., KUČERA, T. (2008): Faktické obyvatelstvo hlavního města Prahy. (Odhad aktuálního a perspektivních počtů osob zdržujících se na území hlavního města Prahy se zachycením denních a sezónních rozdílů v horizontech let 2006, 2010 a 2020). Praha, UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
 • DRBOHLAV, D., SÝKORA, L. a kol. (2006): Případová studie lokalit segregace a separace s důrazem na postižení charakteru a dynamiky vývoje segregace a odhalení podmínek, příčin, mechanismů a následků segregace. Souhrnná zpráva o výsledcích dílčího cíle DC4 projektu „Segregace v ČR – stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“: WA–014–05–Z01, pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 • DRBOHLAV, D., EZZEDDINE-LUKŠÍKOVÁ, P. (2004): Integrace cizinců v ČR; Studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. Výzkumná zpráva, financováno Odborem migrace a integrace cizinců MPSV ČR, Praha, Mezinárodní organizace pro migraci IOM (Praha).