Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 3. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

18. dubna  2017 - Výzkumný tým Geomigrace vyhlásil výsledky soutěže 3. ročníku o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Do soutěže bylo přihlášeno 6 prací:
Natallia Allen: Civic Engagement and the Migration Experience. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Adriana Hromadová (Grajciarová): The international migration of women. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Michaela Miková: Identifikace potřeb cizinců na území České republiky. Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tereza Pilařová: The impact of remittances on school attendance: the evidence from the Republic of Moldova. Fakulta tropického zemědělství,  Česká zemědělská univerzita v Praze 
Tereza Vrbková: Tlumočnice emocí: Mezigenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v České republice. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Ria Zošiaková: Prekážky inklúzie z pohľadu expertov a imigrantov. Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita
V tomto ročníku bylo rozhodnuto neudělit první místo. Na druhém místě skončila Tereza Vrbková, třetí dělené misto obsadily Tereza Pilařová a Natallia Allen. Děkujeme za účast v soutěži. Oceněným blahopřejeme!