Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

profesorka, vědecká pracovnice

 

 

 

 

 

Kontakt

dzurova@natur.cuni.cz

tel.: (+420) 221 95 1390

GeoQol - Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti

Odborné zaměření

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje této fakulty. Je docentkou pro obor demografie, ve své vědecké činnosti interdisciplinárního charakteru  se zabývá zejména studiem zdravotního stavu obyvatel, kvalitou života a sociálně-patologických procesů v populacích, spolupracuje s lékaři v rámci UK, ČR i zahraničí. V poslední době se podílí při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví imigrantů a  integračních procesů.
 
Je členkou dvou výzkumných center katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK: Geografického migračního centra GeoMigrace a Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního

 

Profesní kariéra

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta:

 • 2006 – dosud docentka
 • 1993 – 2006 odborná asistentka
 • 1984 – 1992 samostatná odborná pracovnice
 • 1983 – 1984 studijní pobyt

Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř psychiatrické - demografie

 • 2004 – 2008 externí pracovnice
 • 1996 – 2002 externí pracovnice

University of California, Berkeley, School of Public Health:

 • 2006 – dosud externí pracovnice

Zahraniční stáže

 • 2002 – 2003 postdoktorální vědecko-výzkumná stáž v rámci projektu Mental health and policy research training na University of California, Berkeley, School of Public Health.
 • 2002 čtyřtýdenní vědecko-výzkumný pobyt na University College London, Dept. of Epidemiology and Public Health, Spojené království

 

Výuka

přednášky pro české studenty věnované teoretickým problémům kvality života, životního prostředí a zdraví populace a praktickým řešením relačních vztahů na pomezí demografie/geografie/epidemiologie a statistické analýzy;

 • Ekologie člověka a populační vývoj
 • Statistická analýza dat I
 • Statistická analýza dat II

přednášky pro zahraniční studenty:

 • v rámci pravidelného tzv. Amerického semestru studentů Dartmouth College, New Hampshire;
 • v rámci programu Erasmus, tutor;

vedoucí bakalářských a diplomových prací a školitelka doktorandů; předsedkyně a členka komisí SZZK

Projekty

Nositelka projektu

 • 2011 – 2015 IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR, , Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí
 • 2010 – 2014 Seventh Framework European Programme; Evaluating the impact of structural policies on the health inequalities and their social determinants and fostering change, hlavní řešitelka za ČR D.Dzúrová, spoluřešitelka J.Spilková
 • 2009 - 2012 Seventh Framework European Programme; Socioeconomic inequalities in mortality: Evidence and policies in cities of Europe, INEQ-CITIES & No 2008213; hlavní řešitelka za ČR D.Dzúrová, spoluřešitelé H.Pikhart a J.Láchová
 • 2005 – 2008 Sixth framework programme; Tackling Health Inequalities In Europe: an integrated approach, „EUROTHINE, Hlavní řešitel J.P. Mackenbach, Erasmus University; hlavní řešitelka za ČR D. Dzúrová, spoluřešitelka J.Rychtaříková
 • 2007 – 2009 Projekt GA ČR, Eurocores – ECRP, „Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case“, č. CPR/06/E001, hlavní řešitelé D.Drbohlav a D.Dzúrová

 

Spolupráce na projektu

 • 2010 – 2012 Projekt GA ČR “Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)”, č. P404/10/0581, hlavní řešitel D.Drbohlav
 • 2005 – 2008 Sixth framework European Programme; Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual and Physical Disabilities: Integrated Living, Social Inclusion and Service User Participation; hlavní řešitelka za ČR E. Dragomirecká, spoluřešitelé J.Prajsová a D.Dzúrová

Publikace (vybrané)

Aktualizovaný seznam všech publikací

Editorství/spoluautorství knih:

 • VESELÝ, A., DZÚROVÁ, D. eds. (2011): Substance Use in a Comparative Perspective, The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Karolinum Press, 273 P.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha, Slon 207 p.
 • DZÚROVÁ, D., DRAGOMIRECKÁ, E. a ed. (2002): Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti (Suicide deaths in the Czech Republic and their relationship to the Transformation Processes ), Přírodovědecká fakulta UK, 82 p.
 • DZÚROVÁ, D. (2001): Demografické stárnutí v České republice In: Hampl, M.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie, Přírodovědecká fakulta, pp. 75-86.
 • DZÚROVÁ, D., SMOLOVÁ, E., DRAGOMIRECKÁ, E. (2000): Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech. Univerzita Karlova, 106 s.

 

Kapitoly v odborných knihách:

 • DZÚROVÁ, D., BRAŽINOVÁ, A., DRAGOMIRECKÁ, E. (2008): Mental Health Status of the Czech and Slovak Population, In: R.M. Scheffler, M. Potůček (eds): Mental Health Care Reform, in the Czech and Slovak Republice, 1989 to the present, Karolinum Press, University of California a Univerzita Karlova v Praze, pp. 39-80.
 • NAWKA, P., DRAGOMIRECKÁ, E., DZÚROVÁ, D., MOTLOVÁ, L., POTŮČEK, M., REISS, Ch., M., VEVERA, J. (2008): Organizational Structures, In: R.M. Scheffler, M. Potůček (eds): Mental Health Care Reform, in the Czech and Slovak Republice, 1989 to the present, Karolinum Press, University of California a Univerzita Karlova v Praze, pp. 113-141.
 • MOTLOVÁ, L., BÁROVÁ, M., BRAŽINOVÁ, A., DZÚROVÁ, D., VRÁNOVÁ, J. (2008): Advocacy, Stigma, and Self-Help, In: R.M. Scheffler, M. Potůček (eds): Mental Health Care Reform, in the Czech and Slovak Republice, 1989 to the present, Karolinum Press, University of California a Univerzita Karlova v Praze, pp. 187-195.
 • ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D. (2008): Pracovní a životní podmínky nelegálních migrantů v Česku. In: Drbohlav (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Karolinum Praha, p. 130-149.
 • DZÚROVÁ, D. (2007): Biosocial and geographical evaluation of risks: the case of the Czech Republic, In: Dostál, P. a Langhammer, J.: Modelling Natural Environment and Society – Geographical System and Risk Processes, Charles University in Pratur, Fakulty of Science, P3K, pp. 249 – 256.
 • BLAŽEK, J., DZÚROVÁ, D. (2000): The Decline of Mortality in the Czech Republic during the Transition: A Counterfactual Case Study. In: Cornia, G., A., Paniccia, R.: The mortality Crisis in Transitional Economies, Oxford University Press

 

Články v impaktovaných časopisech:

 • DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P. DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border, IMRE, 47,1,1-32 (Impact Factor: 1.149)¨
 • HOFFMANN, R.,  EIKEMO, T., E., KULHANOVA, E., DAHL, E., DeEBOOSERE, P., DZÚROVÁ, D., OEYN, H., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., STRAND, B.H., MACKENBACH, J.P. (2013): The potential impact of a social redistribution of specific risk factors on socioeconomic inequalities in mortality: illustration of a method based on population attributable fractions. , J Epidemiol Community Health 2013 Jan;67(1):56-62 (Impact factor: 3.192)  
 • RODIN, D., STIRBU, I.,  EKHOLM, O.,  DZÚROVÁ, D, COSTA, G., MACKENBACH, J.P., KUNST, A.E.  (2012): Educational inequalities in blood pressure and cholesterol screening in nine European countries, J Epidemiol Community Health 2012;66:11 1050-1055 (Impact factor = 2.983)
 • SPILKOVÁ,  J., DZÚROVÁ, D., PIKHART, H.  (2011): Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects? Health and Place,  17, 215-221, IF=3,158
 • PIKHART, H., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2010): The Self-reported Health of Legal and Illegal/Irregular Immigrants in the Czech Republic, International Journal of Public Health, 55,401-411, IF=0.6
 • DZÚROVÁ, D. , SPILKOVÁ,  J., PIKHART, H.   (2010): Social inequalities in alcohol consumption in the Czech Republic: a multilevel analysis. Health and Place. 2010 May;16(3):590-7. IF=3,158
 • ROSKAM, A, KUNST, A.E., OYEN, H., DEMAREST, S., KLUMBIENE,J., REGIDOR, E., HELMERT, U., JUSOT, F., DZÚROVÁ, D., MACKENBACH, J.P. (2010):  Comparative appraisal of  educational inequalities in overweight and obesity among adults in 19 European countries, International Journal of Epidemiology, 39,392-404, IF: 5.262
 • SCHAAP, M.M., KUNST, A.E., LEINSALU, M., REGIDOR, E., EKHOLM, O., DZUROVA, D., HELMERT, U., KLUMBIENE, J., SANTANA, P., MACKENBACH, J.P. (2008): Effect of nationwide tobacco control policies on smoking cessation in high and low educated groups in 18 European countries, Tobacco Control , 17, 4, 248-255. IF= 3.277
 • ESPELT, A., BORRELL, C., RODRÍGUEZ-SANZ, M., ROZLAM, A., STÁRNU, I., DALMAU, A., REVISOR, E., MARTIKAINEN, P., LEINSALU, M., ARNIK, B., RYCHTAŘÍKOVA, J., BOPP, M., KALEDIENE, R., DZÚROVÁ, D., MACKENBACH, J., KUNST, A. (2008): Socioeconomic inequalities in diabetes mellitus across Europe at the turn of the century , Diabetologia, 51, 1971-1979,  IF: 5.882
 • DZÚROVÁ, D., VEVERA, J., MOTLOVÁ L, DRAGOMIRECKÁ E. (2008): Analysis of Parasuicide, Psychiatric Care and Completed Suicides: Implications for Intervention Strategy (Czech Republic, 1996-2000), Int J Public Health, 53, 3, 139-149. IF: 0.818
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where Are They Going“? - Immigrants´ Inclusions in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese and Armenians in Prague), International Migration, Jun, 45, 2, 69-95  IF 0.481
 • DZÚROVÁ, D., RŮŽIČKA, L., DRAGOMIRECKÁ E. (2006): Sociodemographic and regional correlates of suicides in the Czech Republic, Czech Sociological Review,  42, 3, 557-571 IF=0,200
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ D. (2007): „Where Are They Going“? - Immigrants´ Inclusions in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese and Armenians in Prague), International Migration, Jun, 45, 2, 69-95  IF 0.481
 • DZÚROVÁ, D., RŮŽIČKA, L., DRAGOMIRECKÁ E. (2006): Sociodemographic and regional correlates of suicides in the Czech Republic, Czech Sociological Review,  42, 3, 557-571 IF=0,200
 • DZÚROVÁ, D., PIKHART, H. (2005): Down syndrome, paternal age and education: comparison of  California and the Czech Republic, BioMedCentral Public Health, 5:69, IF: 1.551
 • DZÚROVÁ, D. (2000): Mortality differentials in the Czech Republic during the post-1989 socio-political transformation, Health & Place, 6, 351-362. IF=3,158