Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Mgr. Lenka Medová, Ph.D.

vědecká pracovnice (momentálně na rodičovské dovolené)

 

Odborné zaměření

 • nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů
 • migrační politika
 • migrační a integrační statistiky a možnosti evropského komparativního výzkumu

 

Profesní kariéra

 • 2009 – 2010 výzkumná pracovnice katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Zahraniční stáže

 • 2009 krátkodobý studijní pobyt na Geography Department, Dartmouth College, USA

 

Členství v odborných institucích

 • Česká geografická společnost

 

Projekty

Spolupráce na projektu

 • 2010 “Country expert” za Českou republiku v projektu “Study on Active Inclusion of Migrants”, řešitel: Institute for the Study of Labor (IZA) a The Economic and Social Research Institute (ESRI), financováno Evropskou komisí; spoluřešitelka s D.Drbohlavem
 • 2007 – 2010 Projekt PROMINSTAT „Promoting Comparative Quantitative Research in the Field of Migration and Integration in Europe (CIT5-CT-2006-028972; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D.Drbohlav
 • 2009  Výzkumný záměr UK PřF Geografická sekce „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, č. MSM0021620831, hlavní řešitel L.Sýkora
 • 2007 – 2009 Projekt IDEA „Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union“ (CIS-CT-2006-044446; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D.Drbohlav
 • 2007 – 2009 Projekt „CLANDESTINO: Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and Trends Across Europe“. Financován Evropskou komisí v rámci 6.RP, tematická priorita 8.1 („Policy-related Research, Scientific Support for Policies“). Odpovědní řešitelé za ČR D.Drbohlav a L.Medová
 • 2007 „Country expert” (spolu s doc. Dušanem Drbohlavem) za Českou republiku v projektu “Migrant Integration Policy Index” financovaném British Council, Migration Policy Group a Evropskou unií (INTI Programme)
 • 2005 – 2008 Projekt MPSV ČR, „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“, č. 1J/PR/03327, hlavní řešitel D.Drbohlav

 

Publikace

 • MEDOVÁ, L., DRBOHLAV., D. (2012): Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach.Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 104, No. 1, pp. 75–89.
 • MEDOVÁ, L. (2011): Vrátit se či zůstat? Aspirace neoprávněně pracujících migrantů. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 462-470.
 • MEDOVÁ, L. (2011): Migration impacts. In: I. Grabowska-Lusińska, D. Drbohlav, A. Hárs (eds.): Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, s. 116-127.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?Praha, Slon 207 p.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L. (2010): Czech Republic: Irregular Migration – „Old Wine in New Bottles“. In: A. Triandafyllidou (ed.): Irregular Migration in Europe. Myths and Realities. Farnham: Ashgate, s. 71-92.
 • DRBOHLAV D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ L., ČERMÁK Z., ČERMÁKOVÁ D., JANSKÁ E. (2009): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009):. Irregular economic activities of migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, International labour office – Geneva, 77 p.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2009): The Czech Republic. Country Report on national data collection systems and practices. Výzkumná zpráva v rámci projektu PROMINSTAT.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2009): The Czech Republic: on its way from emigration to immigration country. IDEA working paper 11.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., MEDOVÁ, L. (2008): Immigrants´ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi-Approach Study), Transfer - The European Review of Labour and Research, Vol. 14, No. 4, pp. 639-652.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L.: (2008) Irregular Activities of Migrants in the Czech Republic: a Delphi Study about Adaptations in a Globalising Ekonomy. In: Evolution of Geographical Systéme and Risk Processes in the Global Context. Dostál, P. (ed)., Prague, Charles niversity in Prague, Fakulty of Science, P3K, pp. 129- 156.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): The Czech Republic. Závěrečná výzkumná zpráva projektu CLANDESTINO.
 • ČERMÁKOVÁ, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Nelegální migrace a nelegální ekonomické aktivity migrantů z hlediska kontrolních činnosti kompetentních orgánů. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu, Praha: Karolinum, pp. 91-101.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Hlavní zjištěné poznatky. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu, Praha: Karolinum, pp. 277-284.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Možné přístupy k odhadu počtu nelegálních migrantů v Česku a zvláště v Praze. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu, Praha: Karolinum, pp. 176-180.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Česku - realita očima expertů (Delfy výzkum). In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu, Praha: Karolinum, pp. 103-121.
 • LACHMANOVÁ, L. (2008): Neoprávněné ekonomické aktivity migrantů pohledem pracovníků úřadů práce a živnostenských úřadů. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu, Praha: Karolinum, pp. 122-129.
 • LACHMANOVÁ, L. (2007): Vývoj a úspěšnost modelů integrace imigrantů (na příkladu Rakouska, Francie a Nizozemska). Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 221 – 236.
 • LACHMANOVÁ, L., DRBOHLAV, D. (2004): The Probable Future Development of European East-West Migration (Delphi Method Revived). European Spatial Research and Policy, Vol. 11, No. 1, pp. 135-155.