Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Vyjádření k TZ ČTK z 16. 2. 2012 o počtech neregistrovaných cizinců v Česku

Veřejné vyjádření k tiskové zprávě vydané Českou tiskovou kanceláři dne 16. 2. 2012 o počtech tzv. neregistrovaných migrantů (ČTK označených za nelegální migranty) na území Česka, ve které se ČTK odvolává na expertní odhady Geografického výzkumného centra GEOMIGRACE při Přírodovědecké fakultě UK.

 

ČTK TZ z 16. 2. 2012 uvádí, že dle našeho centra se na území Česka nachází 400 000 neregistrovaných cizinců. Odvolává se na prezentaci dr. Evy Janské ze dne 16. 2. 2012, která proběhla na konferenci Evropských hodnot o migraci a integraci. Ve zprávě se též o neregistrovaných cizincích hovoří jako o tzv. nelegálech. Číslo 400 000 bylo autorem TZ vytrženo z kontextu a zcela zkreslilo výpověď dr. Evy Janské, která uvedla, že dle nejhrubších odhadů je možné, že se na území Česka nachází od přibližně 30 000 až 300 000 neregistrovaných cizinců s tím, že v nejextrémnější podobě by mohlo neregistrovaných cizinců být stejně jako registrovaných. Dále se distancujeme od výrazu "nelegální migrant" nebo "ilegál".  V prezentaci jasně zaznělo, že výraz "nelegální migrant" nejenže je politicky zcela nekorektním termínem, ale ve své podstatě vůbec nevystihuje charakter této migrace. Člověk sám o sobě nemůže být nelegální, pouze jeho pobyt. Proto v případě cizinců s neoprávněným pobytem užíváme termín "neregistrovaný migrant".

 

V důsledku vytržení odhadu 400 000 z kontextu výpovědi došlo ke zkreslení a šíření velmi zavádějící informace, kterou bohužel k dnešnímu dni převzala celá řada celostátních médií, které mají vliv na utváření veřejného diskurzu.

 

Veřejné vyjádření, jehož znění je uvedené níže, bylo dne 23. 2. 2012 zasláno ČTK a věříme, že ČTK bude mít zájem na tom, tuto situaci uvést na pravou míru.

___

 

Odhad počtu nelegálních cizinců v Česku = pohyb na tenkém ledě

 

 

Praha 23. 2. 2012

 

Pokusy o  sofistikované  odhady počtu nelegálních cizinců u nás lze přirovnat k procházce po tenkém ledě a čekat, zda se led (myšleno prostředí politiků, odborníků či novinářů) prolomí či nikoliv. Tentokrát se ledy prolomily, a to v souvislosti s mým vystoupením na konferenci o imigračních trendech a přístupech k integraci přistěhovalců v Evropě: možné poučení pro Českou republiku, dne 16. 2. 2012.

 

Téma přednášky bylo "Immigration trends: Czech Republic in Europe" a cílem bylo publiku přiblížit možné migrační trendy v Česku, a to na základě ekonomických, politických a demografických dopadů. Problematika neregistrovaných (médii často označovaných politicky nekorektním termínem nelegálních, resp. legálních) cizinců hraje v tomto vývoji též významnou roli. Aby však byly zmíněny všechny aspekty a problémy s tím související, musela by jí  být věnována zvláštní přednáška, na to však již nebyl prostor. Došlo tak k tomu, že byl v médiích publikován jen jeden ze zmíněných možných údajů odhadu počtu neregistrovaných cizinců v Česku – 400 000, avšak bez patřičného odborného doplňujícího komentáře. Odhady neregistrovaných migrantů patří k nejobtížnějším úkolům migračního výzkumu, a proto se mu i patrně věnuje poměrně málo odborníků. Náš tým z výzkumného centra GEOMIGRACE (z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze) na tomto tématu pracoval několik let, především v rámci projektu MPSV ČR. Hlavním výsledkem byla publikace kolektivu autorů pod vedením Dušana Drbohlava Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Karolinum. Je v ní mimo jiné zmíněno několik metod, které nám mohou pomoci při odhadu počtu neregistrovaných cizinců, stejně tak je diskutován pojem legalita vs. nelegalita vs. neregulérnost pobytu apod. Vždy je však v odhadech zapotřebí vycházet z podložených zdrojů, které je možné dále rozvíjet či doplňovat o vlastní šetření. Náš tým v té době na základě tzv. Delphi výzkumné metody odhadl, že v Česku může být mezi 30 000 až 300 000 cizinců bez oprávnění k pobytu, přičemž jsme se též přikláněli i k číslu, kdy může být v zemi stejný počet těchto neregistrovaných migrantů jako registrovaných. Od té doby však již uběhlo pět let a nebyla zde vzata v úvahu vládní opatření na omezení počtu cizinců i samotný úbytek pracovních příležitostí z důvodů probíhající světové ekonomické krize. Co tedy říci závěrem?

S každým citlivým údajem, zejména pokud operujeme s migračními odhady, musíme zacházet velmi opatrně, a tudíž i z kontextu vytržený údaj je potřeba náležitě okomentovat. Nelze použít jeden z mnoha možných odhadů (ten nejvyšší) a nezmínit další souvislosti a míru spolehlivosti. V kontextu takových zpráv pak může také docházet k neuváženému jednání vůči všem imigrantům, ať už těm neregistrovaným nebo registrovaným. 

 

 

Eva Janská (ejanska@centrum.cz)

GEOMIGRACE

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta, UK v Praze