Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Zahraniční a vnitřní mobilita migrantů

Ročně se do Česka přistěhuje kolem 35 tisíc cizinců (průměr 2009−2011), přičemž se neusazují trvale na jednom místě, ale stěhují se v rámci Česka. Vnitřní migrace cizinců je v Česku přibližně 5−6krát vyšší než u většinového obyvatelstva. Tyto skutečnosti mohou vést k tomu, že na našem území mohou vznikat jak zahraniční, tak vnitrostátní migrací segregované či separované lokality/čtvrti/obce.

Tímto tématem se zabýval zejména projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky s názvem „Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?" (realizace 2012-2014), který vyplnil mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu byl v roce 2013 proveden rozsáhlejší sběr dat u téměř tisíce migrantů z Ukrajiny a Vietnamu a také proběhl výzkum v pěti lokalitách. Ve směřování výstupu byl důraz kladen na objasnění charakteru vnitřní mobility cizinců a jejího vlivu na sociálně prostorovou diferenciaci obyvatelstva. Základním úkolem přitom bylo najít nejvýznamnější faktory ovlivňující vnitřní mobilitu vybraných skupin cizinců a analyzovat míru jejich integrace právě v návaznosti na reálnou či potenciální vnitřní migrační mobilitu.

Na projektu pracoval složený z odborníků ze dvou pracovišť: GEOMIGRACE z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a Sociologického ústavu AV. Výstupy projektu byly prezentovány na 12 konferencích (10 zahraničních) a také a 6 příspěvku zaznělo v rámci námi organizovaných panelů na Sjezdu ČGS a SGS v srpnu 2014. Příspěvky na konferencích

 
Hlavní publikační výstupy:
 
Janská, Eva, and Josef Bernard (2018): Mobility and the assimilation of immigrants: Variationsin migration patterns of Ukrainians and Vietnamesein the Czech RepublicMoravian Geographical Reports 26.4, 244-254.
Janská, E., Bernard, J. (2015). Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní
migraci imigrantů. Geografie, Vol.120, No.4, 585‐602. [IF=0,400] 
Janská, E, Honigová, T., Hassmann, J. (2014). Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku.
JOSRA migrace. ISSN 1803‐3687. http://www.bozpinfo.cz/josra/josra‐migrace/vietnamci‐vcesku.
html.
Janská, E., Čermák, Z., Wright, R. (2014). New Immigrant Destinations in a New Country of
Immigration: Settlement Patterns of Non‐natives in the Czech Republic. Population, Space and
Place. Volume 20 (8), 680‐693.
Bernard, Josef, Mikešová, Renata:Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 50(4): 521-545.
DZÚROVÁ, Dagmar, DRBOHLAV, Dušan: Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia. BioMed Research International,2014, Article ID 480425, pp. 1-9.
DZÚROVÁ, Dagmar,WINKLER Petr, DRBOHLAV, Dušan: Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness International journal of environmental research and public health (2014), 11.7 , 7144-7153.
Schovánková Soňa: Determinants Of The Spatial Distribution Of Foreign Employees On Different Skill Job
Positions: The Case Of The Czech Republic. DANUBE: Law and Economics Review, (2013). 4 (2), 115-139.
Bernard, J., Leontiyeva, Y.: Cizinci jako obtížně dosažitelná populace Název časopisu, rok, Data a výzkum - SDA Info (2013). 7(1): 57-80.
Čermáková, D., Janská, E.(2014). Vnitřní stěhování obyvatel Česka – koncentrační či difuzní směry? Geografické rozhledy 4/13‐14, 26‐27.
Vašát, Petr, Bernard, Josef: Název: Personální sítě imigrantů a význam Čechů v nich: případ Ukrajinců v Plzni. Sociologický časopis/Czech Sociological Review