Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Tereza Kušniráková

 

Kontakt/contact: tereza.kusnirakova@natur.cuni.cz


školitel/supervisor

Dušan Drbohlav

název disertační práce


Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence
title of a dissertation project

Vietnamese in Czechia and the world: migration and adaptation tendencies
anotace

Disertační práce 'Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence' přibližuje vývoj vietnamské mezinárodní migrace od poloviny 20. století po současnost se zvláštním zřetelem k Česku jako k cílové zemi. Je zaměřena jednak na analýzu hlavních strukturálních faktorů podněcujících vietnamskou mezinárodní migraci z širšího hlediska (ekonomický rozvoj, ekonomicko-politické reformy Đổi Mới, pro-emigrační politika vlády VSR), ale i na rozbor subjektivních interpretací těchto vlivů vlastními aktéry migrace. Kombinací makroúrovňového a mikroúrovňového přístupu ke studiu mezinárodní migrace si práce klade za cíl identifikovat stěžejní faktory, které vietnamskou mezinárodní migraci iniciují a jak určují hlavní směry těchto pohybů, očekávání migrantů a nemigrujících a volbu adaptační strategie. Klíčovou součástí práce je též i odkrytí proměn těchto faktorů a jejich významu v závislosti na fázi migrace a společensko-ekonomicko-politickém kontextu migrace či rozhodování k migraci. Práce se obsahově opírá o analýzu dostupných statistických dat a právních dokumentů a o výstupy z tříletého výzkumu, který byl realizován v Česku a ve Vietnamu mezi třemi skupinami respondentů v letech 2010-2012: a) vietnamskými navrátilci, kteří žili v Česku/Československu, b) mezi vietnamskými migranty, kteří žijí v Česku, a c) mezi potenciálními vietnamskými migranty, kteří se chystají do zahraničí. Konceptuálně se práce opírá převážně o úvahu teorie nové ekonomie pracovní migrace (NELM) a o vietnamské migraci uvažuje jako o migraci rodinné i v případech, kdy migruje pouze jeden člen domácnosti.

klíčová slova: Vietnamci, mezinárodní migrace, migrační motivace, rozhodování k migraci, fáze migrace, NELM

abstract

The PhD thesis ‘Vietnamese in Czechia and the world: migration and adaptation tendencies’ sheds light on the development of international migration of the Vietnamese since the mid 20th century to the present with special emphasis on Czechia as a country of destination. The main aim is to identify the key factors that initiate international migration of the Vietnamese and how they determine main directions of these movements, affect migrants’ and non-migrants’ expectations and determine adaptation strategies. In this respect, the methodology of the paper is based on the combination of macro-level and micro-level approaches. Therefore, the thesis brings an analysis of main structural factors encouraging international migration of the Vietnamese such as economic development, economic and political reforms Đổi Mới and pro-emigration policy of the Vietnamese government; and also an analysis of actors’ personal interpretations of these factors. The key part of the thesis is also identifying the transformation of importance of these factors depending on the stage of migration and on the socio-economic-political context of migration or migration-decision making. The paper stems from the analysis of available statistical data and legal documents, and results of three-year research, which was carried out within three groups of respondents in Czechia and Vietnam in years 2010-2012: a) Vietnamese returnees who have lived in Czechia/Czechoslovakia; b) Vietnamese migrants who currently live in Czechia; and c) potential Vietnamese migrants who are planning to go abroad. The paper is conceptually based on the theory of New Economics of Labour Migration (NELM) and Vietnamese migration is, therefore, considered mainly as family migration even though only one member of a household migrates.

Key words: Vietnamese, international migration, motivation to migration, migration-decision making, phase of migration, NELM