Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

O centru

Vítejte na stránkách Geografického výzkumného centra - GEOMIGRACE

 

O centru

Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Už více jak deset let se členové centra pod vedením docenta Dušana Drbohlava zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti. Kromě základního monitorování daných procesů se výzkumná činnost koncentruje zejména na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Sekundárním výzkumným okruhem pak je vnitřní migrace obyvatelstva, stejně jako i další formy mobility obyvatelstva. Kromě orientace na základní výzkum členové centra také pracují na studiích s aplikovaným charakterem, především směřujících do oblasti analýzy české migrační politiky.

Výzkum je založen na interdisciplinárním přístupu s důrazem na geografické aspekty problematiky. Používány jsou jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody, a to především ve vzájemné kombinaci. Výsledky výzkumných aktivit jsou publikovány v odborných časopisech doma i v zahraniční. V posledních čtyřech letech byly také výzkumné výsledky zúročeny v publikování 3 knih.


Geografické migrační centrum GEOMIGRACE je od roku 2012 členem mezinárodní vědecké platformy International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE)

 

 

Výzkum

Mezi stěžejní výzkumná témata, která mnohdy korespondují s projekty, na jejichž zpracování se členové GEOMIGRACE významně podíleli, patří především následující:

 1. teoretické, resp. konceptuální otázky svázané s procesy migrace a integrace a jejich obecnější zarámování
 2. popis a pokusy o částečné vysvětlení (případně i odhad budoucích trendů) migrace a integrace cizinců do české společnosti, včetně obecnějšího zarámování problematiky do širších evropských rámců
 3. nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Česku
 4. integrace cizinců do majoritní společnosti, a to výzkum rozličných modelů, forem, kontextů (zejména ekonomické prostředí) i cílových skupin v Česku, ale i v zahraničí
 5. demografické a sociálně-ekonomické aspekty mezinárodní migrace vtělené do konceptu tzv. náhradové migrace („replacement migration“ – úzká spolupráce s demografy na Přf UK)
 6. prostorová organizace cizinců na území Česka a specifika s tím spjatá
 7. environmentální migrace
 8. reálná a potenciální migrace a mobilita české populace z jejich mateřské země
 9. zdravotní aspekty mezinárodní migrace, resp. životní styl a zdraví migrantů
 10. migrační statistika
 11. migrační politika

 

Výzkumné centrum plní nejen úkoly vytyčené výzkumným záměrem geografické sekce („Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ MSM 0021620831), ale jeho členové jsou také trvale nositeli řady domácích výzkumných projektů (především financovaných Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou UK, Ministerstvem vnitra ČR či Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR). Výzkumní pracovníci GEOMIGRACE jsou též navázáni na řadu projektů v rámci zahraniční spolupráce (financované např. Evropskou komisí, International Organization for Migration či International Labour Organization).


 

Výuka a PhD studium

Nedílnou součástí aktivit GEOMIGRACE je i výchova mladých výzkumníků v oboru migračních studií v rámci PhD studia. PhD studenti mají možnost věnovat se problematice mezinárodních migrací, adaptace migrantů a migrační politice v rámci čtyřletého doktorského studia oboru sociální geografie a regionální rozvoj pod vedením doc. Dušana Drbohlava nebo dr. Evy Janské. PhD studenti jsou vedle práce na svých vlastních výzkumných projektech zapojováni do výzkumné činnosti GEOMIGRACE, především v rámci projektů financovaných Grantovou agenturou České republiky.

Zkušenosti z výzkumů jsou rovněž využívány v pedagogické činnosti členů centra – zejména v předmětech Mezinárodní migrace, Geografie migrace a integrace cizinců, Sociální geografie a Ekologie člověka a populační vývoj.