Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Markéta Seidlová

Kontakt/contact: mseidlova@seznam.cz


školitel/supervisor

Dušan Drbohlav

název disertační práce


Imigrační a integrační politika Francie – v nadnárodní, národní a lokální rovině

title of a dissertation project

Immigration and integration policy of France – at the supranational, national and local level

anotace

Disertační práce analyzuje imigrační a integrační politiku Francie ve třech rovinách (nadnárodní, národní a lokální), přičemž výběr Francie byl inspirován faktem, že se jedná o zemi s nejdelší tradicí v přijímání imigrantů na evropském kontinentu. Hlavním východiskem práce, která vychází z teoretických a konceptuálních pojetí mezinárodní migrace i imigračních a integračních politik, je teze o tom, že samotná sociální integrace imigrantů do většinové společnosti má vždy silnou lokální (a obzvláště městskou) dimenzi (Borkert et al., 2007) a že to jsou právě postoje a praktiky městských rad a jejich administrativ, které významným způsobem ovlivňují proces integrace imigrantů do většinové společnosti a jeho výsledky (Bosswick, Heckmann, 2006). Cílem analýzy francouzských zkušeností a práce samotné je tedy zjistit, s jakými problémy se imigrační a integrační politika Francie v minulosti potýkala a ukázat, jakými způsoby je řešila – a která z použitých řešení se ukázala jako fungující a která naopak nikoliv, přičemž z úspěšně aplikovaných strategií bude následně sestaven seznam doporučení pro Česko pro úroveň národní i lokální.

abstract

The thesis analyses immigration and integration policy of France at the three different levels (supranational, national and local), while the choice of France was inspired by the fact that this country has among the European ones the longest tradition of receiving immigrants. The starting point of the thesis – based on theoretical and conceptual approach to international migration and immigration and integration policies – is the argument that the process of integration of immigrants into the host society always has a strong local (and especially urban) dimension (Borkert et al., 2007). Moreover, the attitudes and everyday practices of municipal councils and their administrations are the most important ones because they have significant influence on the results of the process of integration of immigrants into host society (Bosswick, Heckmann, 2006). The aim of the analysis of the French experience and of the thesis itself is to find out what kind of problems the immigration and integration policy of France had to deal with in the past and to show the applied solutions. Methods used in France in the past will be then compared with their results and so we will find out which ones were effective and which ones did not work. Finally, a set of recommendations for the Czech policy will be created from those working and effective ones.

publikace/publicatons

SEIDLOVÁ, M. (2010): Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. In: Bittnerová, D., Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, str. 225-240. ISBN: 978-80-87398-08-1.SEIDLOVÁ, M. (2010): Integrace imigrantů a segregace. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha,    str. 68 – 71. ISBN: 978-80-86561-34-9.

 

SEIDLOVÁ, M. (2010): Segregace ve Francii. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 34 – 37. ISBN: 978-80-86561-34-9.

 

MATOUŠEK, R., SEIDLOVÁ, M. (2010): Praha-Černý Most. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 112–116. ISBN: 978-80-86561-34-9.

 

SEIDLOVÁ, M., URBAN, M. (2008): The Migration and Integration Behaviour of Romanians in Paris, London and Rome. In: Stojanov, R., Novosak, J. (eds.): Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the beginning of the 21st Century. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 255-276. ISBN: 978-1-4438-0038-9.

 

SEIDLOVÁ, M. (2008): The French Immigration Policy: what do we learn? In: GeoScape, 3, str. 60 – 67. ISSN: 1802-1115.

 

SEIDLOVÁ, M., URBAN, M. (2007): The Economic Migration in Contemporary World – An Example of Analysis of Migration and Integration Behaviour of the Romanians in Paris, London and Rome. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1–2, str. 91–108. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-540