prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Telefon: 00 420 221951387

Adresa kanceláře: Albertov 6, Praha 2

E-mail: drbohlav@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní migrace, integrace migrantů, různorodá témata behaviorální geografie

 

Články (výběr)

BAILEY, A. J., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2021): Migrant Remitting as Transnational Practice: Moldovans in Italy and Czechia. Sage Open, 11, 2

ŠIMBERA, J., DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P. (2021): Geocoding Freeform Placenames: An Example of Deciphering the Czech National Immigration Database. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10, 5.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2020): Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy. Problems of Post-Communism.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2017): Social Hazards as Manifested Workplace Discrimination and Health (Vietnamese and Ukrainian Female and Male Migrants in Czechia). Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 1207, 1–16.

DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P., DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, 47, 1, 207–238.

DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, 116, 4, 401–421.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where Are They Going?“ Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, 45, 2, 1–25.

DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 37, 1, 194–224.

Kapitoly v knihách (výběr)

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (2014): The Propbable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad countries and the European Union – The Delphi method (The Search for „Subjective Objectivity“). In: Jaroszewicz, M., Lesinska, M. (eds): Forecasting Migration between The EU, V4 and Eastern Europe – Impact of Visa Abolition. Centre for Eastern Studies, Warsaw, 20–53.

DRBOHLAV, D. (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland – A Comparative Perspective. In: M. Okolski (ed.): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam University Press (IMISCOE Research), Amsterdam, 179–209.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L. (2010): Czech Republic: Irregular Migration – “Old Wine in New Bottles“. In: Triandafyllidou, A. (ed.): Irregular Migration in Europe, Myths and Realities.  Farnham, Burlington, Ashgate Publishing Limited, 71–92.

DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005):  Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. International Organization for Migration (IOM), Vienna, 51–99.

DRBOHLAV, D. (1996): The Probable Future of European East-West International Migration – Selected Aspects. In: Carter, F. W., Jordan, P., Rey V. (eds.): Central Europe after the Fall of the Iron Curtain; Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends. Wiener Osteuropa Studien 4. Peter Lang Company, Frankfurt am Main, 269–296.

Monografie (výběr)

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace –remitence – (rozvoj). Nakladatelství Karolinum, Praha. 

GRABOWSKA-LUSINSKA, I., DRBOHLAV, D., HARS, A. (eds.) (2011): Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha. 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular and Informal Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 91. Interational Labour Organization, Geneva. 

DRBOHLAV, D. (ed.) (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Karolinum, Praha. 

DRBOHLAV, D. (2004): Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The Times They Are A-Changin”. (European Commission Project: “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria). International Organization for Migration (IOM), Vienna. 

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (eds.) (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc.

Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/drbohlav

 

https://scholar.google.cz/citations?user=ESuxi_UAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Dusan_Drbohlav2

Profesní zkušenosti
  • 1999–2000 Roční stipendijní pobyt v rámci Fulbright nadace na California State University, Los Angeles, USA
  • 1992–1993 Roční stipendijní pobyt na Katolické univerzitě Lovaň, Belgie
Členství v organizacích
  • Člen “Rady ředitelů” v síti IMISCOE (www.imiscoe.org)
  • člen Malé a Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK
  • člen Rady Sociologického ústavu AV ČR v.v.i.
  • člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Dušan Drbohlav hostem Českého rozhlasu

Dne 21. února 2024 byl Dušan Drbohlav hostem pořadu Jak to vidí, který moderuje Zita Senková. Tentokrát se rozhovor zaměřil na integraci ukrajinských uprchlíků v Česku. Rozhovor najdete ZDE.

Dušan Drbohlav hostem pořadu Události, komentáře

Dne 9. února 2024 byl Dušan Drbohlav hostem pořadu Události, komentáře, kde se vyjadřoval například k aktuálním migračním trasám vedoucím do Evropy. Záznam pořadu najdete na webu České televize.

Dušan Drbohlav spoluautorem kapitoly o migraci v antropocénu

Dušan Drbohlav je spoluautorem kapitoly Global Change and Human Mobility in the Anthropocene v knize Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography (editoři Jerzy Bański a Michael Meadows). Kapitola přibližuje novou éru tohoto století, ve které...

Dušan Drbohlav hostem pořadu Jak to vidí…

14. září 2023 byl Dušan Drbohlav hostem Zity Senkové v pořadu Českého rozhlasu Jak to vidí... Diskutovali počty imigrantů v Česku, včetně těch bez odpovídajících dokumentů. Pořad najdete ZDE.

Dušan Drbohlav pořadu Jak to vidí…

Dne 16. června 2023 byl Dušan Drbohlav hostem pořadu Českého rozhlasu "Jak to vidí". Profesor Drbohlav zde diskutoval unijní plán migrační reformy. Pořad najdete ZDE.

Dušan Drbohlav v Českém rozhlase

Dušan Drbohlav byl hostem v pořadu Českého rozhlasu s názvem Dvojka. S moderátorkou Zitou Senkovou diskutoval důvody migrace i rozdíly v kvalitě života ve světě. Rozhovor najdete na stránkách Českého rozhlasu na tomto ODKAZU.

Dušan Drbohlav: Zpátky Ukrajince nepouštějme (rozhovor pro iDnes)

Dne 23. března 2023 vyšel na zpravodajském portále iDnes rozhovor s vedoucím našeho centra Dušanem Drbohlavem. Rozhovor najdete ZDE.

Dotazníkové šetření mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny v Česku

V rámci projektu organizace Slovo 21 vyšla výzkumná zpráva založená na dotazníkovém šetření mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny. Autory výzkumné zprávy jsou Dušan Drbohlav a Josef Novotný. Zprávu si najdete ZDE.

Dušan Drbohlav hostem Českého rozhlasu

Dušan Drbohlav byl 7. 2. 2023 hostem pořad Českého rozhlasu v programu Jak to vidí. Hovořil o ukrajinských uprchlících v Česku a jejich rozhodování o tom, zda se vrátí na Ukrajinu, nebo zůstanou v Česku. Více informací najdete ZDE.

Nový článek: Social remittances and interpersonal communication: Moldovans in Prague and Turin

Dušanovi Drbohlavovi a Dagmar Dzúrové vyšel nový článek v časopise Geografie s názvem Social remittances and interpersonal communication: Moldovans in Prague and Turin, který se věnuje sociálním remitencím mezi moldavskými migranty Česku a Itálii. Více informací...