Mgr. Eliška Masná

Mgr. Eliška Masná

Adresa kanceláře: Legerova 5, Praha 2, místnost č. 319

E-mail: eliska.masna@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: mezinárodní migrace obyvatel, environmentální migrace

Články (výběr)

DRBOHLAV, D., BAILEY, A., ČERMÁK, Z. ČERMÁKOVÁ, D., LOZOVANU, D., MASNÁ, E., PAVELKOVÁ, L. et al. (2017): Diversification Trends in Moldovan International Migration: Evidence from Czechia and Italy. AUC GEOGRAPHICA, 52, 2, 237–248.

Kapitoly v knihách (výběr)
Monografie (výběr)
Osobní profily
Profesní zkušenosti
  • Od 2019 projektový manažer, Adra, o.p.s. Oddělení vzdělávání

  • 2017 Erasmus stáž, Academy of Economic Studies of Moldova

  • 2017 Erasmus studijní pobyt, University of Tartu, Estonsko 

Aktuálně řešené projekty
Vyučované předměty
Členství v organizacích

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...