Kristýna Janurová, M.A. (roz. Peychlová)

Kristýna Janurová, M.A. (roz. Peychlová)

Adresa kanceláře: Legerova 5, Praha 2, místnost č. 318

E-mail: kristyna.janurova@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: česká emigrace, občanská participace migrantů, transnacionalismus, rodinné vztahy migrantů, rodinná a sociální politika

Kapitoly v knihách (výběr)

JANSKÁ, E. , JANUROVÁ, K. (2020): Diaspora Policies and Social Protection in Czechia. In: Lafleur, J.-M., Vintila, D. (eds): Migration and Social Protection in Europe and Beyond: Comparing Consular Services and Diaspora Policies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, 123–141. 

NEŠPOROVÁ, O., JANUROVÁ, K. (2018): Working Fathers and Childcare in the Czech Republic. In: Santero, A., Musumeci, R. (eds.): Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies. Emerald Publishing Limited, Bingley, 103128.

PEYCHLOVÁ, K. (2014): East to West migration in the EU and the mobility-enclosure dialectic. In: Batueva, E. et al. (eds.). Challenges of International Migration II: Migration and Regional Development in Europe through the Eyes of Young Professionals. Oeconomica Publishing House, Praha, 91–98.

Monografie (výběr)

KUCHAŘOVÁ, V., BARVÍKOVÁ, J., HÖHNE, S., JANUROVÁ, K., NEŠPOROVÁ, O., PALONCYOVÁ, J., SVOBODOVÁ, K. & VIDOVIĆOVÁ, L. (2019): Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha.

NEŠPOROVÁ, O., HOLPUCH, P., JANUROVÁ, K., KUCHAŘOVÁ, V. (2019): Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. VÚPSV, v.v.i., Praha. 

Osobní profily

https://www.researchgate.net/profile/Kristyna_Janurova

https://www.vupsv.cz/kontakty/pracovnici/?id=351&site=

Profesní zkušenosti
  • Od roku 2013 výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.
  • 2016 stipendijní pobyt na Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Německo
  • 2012 stáž na pracovišti zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
  • 2010–2012 magisterský program International Migration and Ethnic Relations, Faculty of Culture and Society, Malmö University, Švédsko
  •  
Aktuálně řešené projekty
Vyučované předměty
Členství v organizacích

Pozvánka na seminář a zakončení projektu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“

V říjnu 2022 byl zakončen výzkumný projekt „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (TAČR) realizovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s kolegy z Etnologického ústavu AV ČR, NUVIT a Czexpats in Science. Výzkumný projekt hledal odpovědi...

Metodika výuky vybraných témat politické geografie včetně migrace

S koncem roku 2021 skončil tříletý projekt TAČR, jehož cílem bylo vytvořit metodiku a materiály pro výuku vybraných politickogeografických témat, mezi nimi také migrace. Členkou realizačního týmu byla také Lenka Pavelková z týmu Geomigrace, výukové aktivity...

Video na téma integrace imigrantů v rámci Dnů geografie 2020

Tento týden se konají již tradiční Dny geografie. Vzhledem k okolnostem se konají online, i tak ale nabízí zajímavý program. Mezi prvními materiály bylo dnes zveřejněno video Kristýny Janurové a Lenky Pavelkové na téma integrace migrantů. Video najdete...

Vyšla monografie Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2)

Právě vyšla monografie Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2), jejímiž editory jsou Michel Lafleur a Daniela Vintila. V publikaci najdete kapitolu Evy Janské a Kristýny Janurové s názvem Diaspora Policies, Consular Services and Social...

Migration and Integration in Czechia: Policy Advances and the Hand Brake of Populism

Na webu prestižního Migration Policy Institute právě vyšel článek Dušana Drbohlava a Kristýny Janurové s názvem Migration and Integration in Czechia: Policy Advances and the Hand Brake of Populism. Článek shrnuje migrační situaci Česka v současnosti a v minulých...