Mgr. Ondřej Valenta, Ph.D.

Mgr. Ondřej Valenta, Ph.D.

Telefon: 00420 608 029 711

E-mail: ondre@email.cz

Hlavní výzkumné zaměření: migrace vysoce kvalifikovaných migrantů, systém podpory integrace migrantů v Česku

Kapitoly v knihách (výběr)

VALENTA, O. (2015): (Ne)využití lidského kapitálu Ukrajinců v Česku. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku: Migrace – Remitence – (Rozvoj). Karolinum, Praha, 161–182.

DRBOHLAV, D., VALENTA, O. (2014): Czechia: the Main Immigration Country in the V4. In: Eröss, A., Karácsonyi, D. (eds.): Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAC RCAES Geographical Institute, Budapest, 41–71.

VALENTA, O. (2012): Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 92–115.

Monografie (výběr)
Osobní profily

https://www.researchgate.net/profile/Ondrej_Valenta

Profesní zkušenosti
  • Od 2019 datový expert ve Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
  • 2007–2018 Technologické centrum AV ČR
  • 2001–2002 University of Helsinki, Finsko
Aktuálně řešené projekty
Vyučované předměty
Členství v organizacích

Nový článek Pojetí integrace migrantů v ČR perspektivou podpory stanovených priorit

V Sociologickém časopise vyšel nový článek Ondřeje Valenty a Marie Jelínkové s názvem Pojetí integrace migrantů v ČR perspektivou podpory stanovených priorit. Článek se věnuje komplexní analýze financování integrace migrantů v ČR mezi lety 2010-2019 a zjišťuje, z...

Výroční konference výzkumné sítě IMISCOE

Právě teď, od 7. do 9. července 2021 probíhá 18. výroční konference prestižní výzkumné sítě IMISCOE (online). Konference se účastní i členové našeho týmu s následujícími příspěvky: Dušan Drbohlav a Dagmar Dzúrová: Social remittances and interpersonal communication...

Problematika zdrojů dat v oblasti migrace

V aktuálním čísle Geografických rozhledů najdete článek Lenky Pavelkové a Ondřeje Valenty s názvem Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Článek je zaměřen na práci s datovými zdroji v oblasti migrace a využití těchto zdrojů ve výuce zeměpisu. Součástí článku jsou...

Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Sdružení pro integraci a migraci vydalo obsáhlý Manuál lokální integrace migrantů v České republice. Manuál je určen především zaměstnancům úřadů místních samospráv – krajských či obecních, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů a většinové...

Longitudinal and spatial perspectives on the mismatch of tertiary educated migrant workers in the Czech labour market: The case of Ukrainians

V Moravian Geographical Reports 4/2018 vyšel článek Ondřeje Valenty a Dušana Drbohlava s názvem Longitudinal and spatial perspectives on the mismatch of tertiary educated migrant workers in the Czech labour market: The case of Ukrainians. Článek je zaměřen na...