Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Dana Rakovcová

 

Kontakt/contact:           dana.rakovcova@gmail.com


školitel/supervisor Dušan Drbohlav
název disertační práce Studijní mobilita a globální cirkulace mozků – dynamika a podmíněnosti migračních strategií zahraničních studentů
title of a dissertation project Student Mobility and the Global Brain Circulation – Dynamics and Consequences of Migration Strategies of International Students
anotace

Význam studijní mobility v současném globalizovaném světě se stále zvyšuje. Mezinárodních studentů výrazně přibývá, proces internacionalizace ve vzdělávání a soutěže o nejlepší mozky se prohlubuje a hrozba odlivu mozků (brain drain) je velmi aktuálním tématem.


Tento projekt se zabývá mobilitou studentů v širším kontextu mezinárodního rozvoje a návratové migrace a tím propojuje poznatky sociální geografie, rozvojových studií, sociologie, antropologie a dalších behaviorálních věd. Plánovaný interdisciplinární výzkum je unikátní svým longitudiálním přístupem a zaměřením na dočasnost a proměnlivost migračních plánů studentů nebo přehodnocené pojetí návratové migrace. Tento projekt uplatňuje nový úhel pohledu na studovanou problematiku jako na tekutou migraci, cirkulaci mozků, dočasnou mobilitu a měnící se nejisté migrační strategie studentů.
Případová studie založená především na dotazníkovém šetření a rozhovorech proběhne na příkladě mezinárodních studentů doktorského studia na univerzitě v Nizozemsku, kteří budou osloveni v několika fázích jejich studia. Další část výzkumu zhodnotí migrační trajektorie nepálských studentů, kteří se po ukončení studií v zahraničí vrátili zpět do Nepálu, kde nyní pracují.


Hlavním cílem projektu je komparace migračních plánů a v čase se měnících mobilních strategií studentů v jednotlivých fázích jejich zahraničního studia. Výzkum se dále snaží odhalit různorodé faktory, které ovlivňují potenciální návratovou migraci do země původu. Převážně kvalitativní přístup povede k hlubšímu pochopení různorodosti studijní mobility a individuálních mechanismů fenoménu mezinárodní migrace vysoce vzdělané populace.

abstract

The importance of student mobility is increasing. Number of international students is growing and the process of internationalization of education, competition for the best brains makes the threat of brain drain is relevant.


Project deals with the student mobility in context of international development and return migration and joins the knowledge of human geography, development studies, anthropology and other behavioural sciences. The planned interdisciplinary research is unique in its longitudinal approach and its focus on temporality and fluidity of migration plans or return migration. This project applies new perspective on the field of study as a liquid migration, brain circulation, temporal mobility and changing variable migration strategies of students. The case study will be based on the questionnaires and interviews and will focus on of international PhD students at university in the Netherlands, who will be approached in several phases during their studies. Other part of the research will explore the migration trajectories of Nepali student returnees, who have graduated abroad and who are currently working back in Nepal.


The main objective is to compare migration plans and strategies of student in time. The research aims to reveal the diverse factors, that influence the return migration. Qualitative evaluation leads to deeper understanding of the diversity of student mobility and to better insight in individual mechanisms of international migration of highly educated population.

publikace/publicatons KRÁLOVÁ, D. (2010): Zahraniční studijní stáže jako forma mobility. Magisterská práce. Katerdra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 92 s. Magisterská diplomová práce pod dívčím jménem studentky - Králová