RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

Adresa kanceláře: Legerova 5, Praha 2, místnost č. 319

E-mail: hasman@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: migrace, rozvoj a Afrika, prostorová organizace migrantů, postoje vůči migraci a migrantům

 

Články (výběr)

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2023): Geografie nespokojenosti a odporu: časoprostorová analýza volebních výsledků populistické radikální pravice v Česku mezi lety 1992–2021. Geografie, 128, 2, 203–229. 

HASMAN, J., KŘÍŽKOVÁ, I. (2023): Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. International Migration Review, 57, 1, 128–159.

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2022): Nativist with(out) a cause: A geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. Territory, Politics, Governance, online first.

HASMAN, J., DIVÍNOVÁ, P. (2020): Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Sociologický časopis, 56, 1, 57–83.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2018): Uncovering the Patterns of the US Geography of Immigration by an Analysis of Spatial Relatedness between Immigrant Groups. Applied Spatial Analysis and Policy, 11, 2, 257–286.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2018): Immigrant Groups and the Local Environment: Socio-Spatial Differentiation in Czech Metropolitan Areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118, 1, 72–87.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2016): Exploring the Spatial Relatedness Network of the Global System of International Migration. Journal of Maps, 12, Sup1, 570–576.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The Emergence of Regional Immigrant Concentrations in USA and Australia: A Revealed Relatedness Approach. PLOS One, 10, 5, 1–20.

Kapitoly v knihách (výběr)
Monografie (výběr)
Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mgr.-jiri-hasman-ph.d-1/mgr.-jiri-hasman-ph.d

https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Hasman

Profesní zkušenosti
  • od 2015 odborný asistent, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

  • 20152017 vědecký pracovník, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 

Aktuálně řešené projekty
Členství v organizacích

Výzkum volebních vzorců populistických radikálně pravicových stran

Členové týmu Geomigrace Jonáš Suchánek a Jiří Hasman publikovali další článek, kde se zabývají volební podporou populistických radikálně pravicových stran jakožto jedním z důsledků stereotypizace postojů k migraci. Hlavním výstupem článku, který zveřejnil časopis...

Nový článek Jonáše Suchánka a Jiřího Hasmana

Jaké může mít přítomnost migrantů dopady na volební chování obyvatel? Na tuto otázku se pokouší odpovědět nejnovější článek Jonáše Suchánka a Jiřího Hasmana v časopise Territory, Politics, Governance. Jak asi již napovídá název (Nativist with(out) a cause: a...

Nový článek Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities

V časopise International Migration Review vyšel nový článek Jiřího Hasmana a Ivany Křížkové s názvem Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. Článek na základě komparativní analýzy tří...

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Žáci-cizinci ve školní třídě

Vyšla nová pubilkace s názvem Žáci-cizinci ve školní třídě. Podílelo se na ní několik autorů, mezi nimi i Jiří Hasman z našeho týmu. Publikaci je možné stáhnout v PDF ZDE.

Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory

V Sociologickém časopisem vyšel článek Jiřího Hasmana (tým Geomigrace) a Pavlíny Divínové s názvem Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Článek je ke stažení na stránkách Sociologického...

Členové týmu se zúčastnili Česko-polsko-slovenského setkání geografů

Ve dnech od 12. do 14. 6. 2019 se několik členů našeho týmu zúčastnilo již tradičního setkání českých, polských a slovenských geografů. Již 12. setkání se konalo v polském Lochowě. Příspěvky členů našeho týmu: Vít Bořil, Jonáš Suchánek: Immigration, attitudes towards...