RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

Adresa kanceláře: Legerova 5, Praha 2, místnost č. 319

E-mail: hasman@natur.cuni.cz

Hlavní výzkumné zaměření: prostorová organizace migrantů,  postoje vůči migraci a migrantům

 

Kapitoly v knihách (výběr)
Monografie (výběr)
Osobní profily

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/mgr.-jiri-hasman-ph.d-1/mgr.-jiri-hasman-ph.d

https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Hasman

Profesní zkušenosti
  • od 2015 odborný asistent, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

  • 20152017 vědecký pracovník, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 

Aktuálně řešené projekty

2018–2020 Grantová agentura České republiky: Globalizace a její regionální ozvuky: příklad evropského pivovarnictví (registrační číslo projektu: 18-13381S)

Spolupráce na projektech:

2018–2025 UNCE – univerzitní výzkumné centrum: Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

2019–2021 Projekt GA ČR: Udržitelnost změn sanitačních poměrů v zemích s nízkým a středním příjmem (registrační číslo projektu: 19-10396S)

Členství v organizacích

Výroční konference České geografické společnosti

Ve dnech 8. až 10. září 2020 se členové našeho týmu zúčastnili výroční konference České geografické společnosti, která letos proběhla v Plzni na Západočeské univerzitě. Příspěvky byli následující: Vít Bořil: Geografický přístup k systematickému přehledu empirických...

Žáci-cizinci ve školní třídě

Vyšla nová pubilkace s názvem Žáci-cizinci ve školní třídě. Podílelo se na ní několik autorů, mezi nimi i Jiří Hasman z našeho týmu. Publikaci je možné stáhnout v PDF ZDE.

Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory

V Sociologickém časopisem vyšel článek Jiřího Hasmana (tým Geomigrace) a Pavlíny Divínové s názvem Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Článek je ke stažení na stránkách Sociologického...

Členové týmu se zúčastnili Česko-polsko-slovenského setkání geografů

Ve dnech od 12. do 14. 6. 2019 se několik členů našeho týmu zúčastnilo již tradičního setkání českých, polských a slovenských geografů. Již 12. setkání se konalo v polském Lochowě. Příspěvky členů našeho týmu: Vít Bořil, Jonáš Suchánek: Immigration, attitudes towards...