UKONČENÉ PROJEKTY

 • 2018–2020  Projekt TAČR: Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu, č. TL01000127, spoluřešitel ČVUT, hlavní řešitel za UK D. Drbohlav
 • 2016–2018 Projekt GAČR: Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí, č. 16-22194S, hlavní řešitel. D. Drbohlav
 • 2015–2016 International Visegrad Fund: Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility, hlavní řešitel D. Drbohlav
 • 2012–2014 Projekt GAČR: Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?, č. P404/12/101, spoluřešitel Sociologický ústav AV, hlavní řešitelka E. Janská
 • 2013–2014 Projekt V4: Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact of visa abolition , ve spolupráci s Centre for Eastern Studies (Ośrodek Studiów Wschodnich), Warsaw, Poland, hlavní řešitel D. Drbohlav
 • 2010 Projekt MPSV: Odstraňování bariér a zvyšování úrovně bezpečnosti u zahraničních pracovníků, č. HC 194/10, ve spolupráci s výzkumným ústavem bezpečnosti práce, hlavní řešitelka L. Svobodová
 • 2007–2010 Projekt PROMINSTAT: Promoting Comparative Quantitative Research in the Field of Migration and Integration in Europe, CIT5-CT-2006-028972; 6. rámcový program EK, hlavní řešitel za Česko D. Drbohlav
 • 2009 Výzkumný záměr UK PřF Geografická sekce: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace, č. MSM0021620831, hlavní řešitel L. Sýkora
 • 2007–2009 Projekt IDEA: Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union, CIS-CT-2006-044446; 6. rámcový program EK, hlavní řešitel za Česko D. Drbohlav
 • 2007–2009 Projekt GA ČR: Eurocores – ECRP, Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case, č. CPR/06/E001, hlavní řešitelé D. Drbohlav a D. Dzúrová
 • 2007–2009 Projekt CLANDESTINO: Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and Trends Across Europe, financován Evropskou komisí v rámci 6.RP, tematická priorita 8.1 (Policy-related Research, Scientific Support for Policies). Odpovědní řešitelé za Česko D. Drbohlav a L. Medová
 • 2005–2008 Projekt MPSV ČR: Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu, č. 1J/PR/03327, hlavní řešitel D. Drbohlav
 • 2006–2008 Projekt MPSV ČR: Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí, č. 13 019/04 – DP2, hlavní řešitelka J. Vavrečková
 • 2008 Projekt Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy, European Commission-DG Employment, Social Affairs Opportunities, realizováno ÖSB Consulting GmbH – Víděň, D. Drbohlav participace v roli experta za Česko
 • 2004–2007 Projekt GAČR: The second generation of foreigners in Czechia (Adaptation of the pre-school children and their families into the major society), č. 403/04/P097, hlavní řešitelka E. Janská
 • 2005–2007 Projekt MMR ČR: Segregace v ČR – stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava, č. WA–014–05–Z01, hlavní řešitel L. Sýkora.
 • 2000–2006 ARGO, IOM: European Cooperation in Labour Migration: Search for Best practices, E. Janská
 • 2004–2005 Projekt EK: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries – zaštítěno EK a organizováno International Organization for Migration (IOM) ve Vídni, hlavní řešitel za ČR D. Drbohlav
 • 2003–2004 Projekt IOM Praha a MPSV ČR: Integrace cizinců v ČR, studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji, hlavní řešitelé D. Drbohlav a P. Ezzeddine-Lukšíková