AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Členové týmu Geomigrace se aktuálně podílejí na následujících výzkumných projektech: